Slægten Grove-Stephensen
Slægten Grove-Stephensen
Slægten
Grove-Stephensen

Forside

Info

Et trin tilbage

  Søg
       

Udskrevet fra www.grove-stephensen.dk

Nummereringen af anerne følger det system, som oftest benyttes blandt genealoger.

Probanden er nummer 1
--------------------------

Hans far er nummer 2
Hans mor er nummer 3
--------------------------

Hans farfader er nummer 4
Hans farmoder er nummer 5
Hans morfader er nummer 6
Hans mormoder er nummer 7
--------------------------

Den næste generation fås ved at gange hvert nummer med 2 for den mandlige anes vedkommende og til hans nummer at lægge 1 til for den kvindelige anes vedkommende.

Dette betyder, at de 5 Enebærvej-børns faderlige slægt - o g det er her Grove-Stephensen -slægten, får følgende nummerrække i venstre spalte, mens den moderlige slægt, Steenstrupperne får nummerrækken tilhøjre:

2 3
4 - 5 6 - 7
8 - 11 12 - 15
16 - 23 24 - 31
32 - 47 48 - 63
64 - 95 96 - 127
128 - 191 192 - 255
256 - 383 384 - 511
512 - 767 768 - 1023
1024 - 1535 1536 - 2047
2048 - 3071 3072 - 4095
4096 - 6143 6144 - 8191
8192 - 12287 12288 - 16383
16384 - 24575 24576 - 32767
32768 - 49151 49152 - 65535
65536 - 98303 98304 - 131071
131072 - 196607 196608 - 262143
262144 - 393215 393216 - 524287
524288 - 780287 780287 - .....

 En del steder er en ane forsynet med 2 numre, enkelte med 3, med lighedstegn imellem. Det betyder, at den pågældende har flere forskellige rødder ned til Probanden ( det er de fem søskende).

Et eksempel herpå har vi i:

10162 = 16358 Johan Meiger, Sognepræst i Rendsborg, o.1485-1561 som gennem sine to

døtre blev stamfader til både Steenstrupperne og Grove-Stephensen familien:

5081 Sara Meiger
Haderslev
o. 1525
8179 Elisabeth Meiger
Tønder
 o.1530 - 1603
2540 Hans Boysen
Borgmester, Flensborg
1559 - 1649
4089 Margrethe Jørgensdatter
Ribe
1562 - 1591
1270 Johannes Boysen
Hofintendant,Kbh.
1595 - 1669
2044 Jørgen Pedersen Hegelund
Spr. Møgeltønder
1583 - 1653
635 Magdalene Boysen
Viborg
1644 - 1676
1022 Peder Jørgensen-Hegelund
Spr. Stauning
1611 - 1659
317 Anna Margrethe Nissen
Flensborg
1662 -
511 Kirsten Pedersd. Hegelund
Stauning
 
158 Henricus Schefferus
Hofmedicus Dejbjerg
1674 - 1732
255 Sophie Poulsd. Stauning
Hanning
1694 - 1773
79 Elisabeth Charl.Schäffer
Asminderød
1712 - 1789
127 Anne Jørgensd. Lang
Holstebro
1728 - 1779
39 Marie Christine Jacobi
København
1738 - 1801
63 Sophie Dorothea Grøn
Holstebro
1761 - 1841
19 Henriette Petr. Jessen
København
1765 - 1828
31 Anna Cathrine Groth
Cathrinelund
1794 -
9 Henriette Chr. Grove
Broager
1801 - 1872
15 Anna Magdalene Jacobsen
Øster Velling
1813 - 1889
4 A.Chr.G. Grove Stephensen
Romsø - Egense - Helnæs
1843 - 1918
7 Anna Isidora C. Bøggild
Kvistgaard, Vejrum
1843 - 1921
2 H.J.A. Grove-Stephensen
København
1889 - 1977
3 Marie Kirstine Steenstrup
København
1890 - 1954

 

Norman V. Steenstrup har opstillet følgende linie for 00007 Anna Isidora Cathrine Bøggild under forudsætning af, at 16328 Thøger Jensen stammer fra adelsfamilien LØVENBALKERNE.

Østromerske kejsere:
Basileios d.886 1)
Leo VI d.911
Konstantinos d.959
Romanos d.963

Russiske fyrster:
Wladimir d.1015 + Anna
Jaroslav d.1054
Wsewolod d.1093
Wladimir Monomach d.1125
Mstislav

Dansk Kongeslægt:
Knud Lavard d.1131 + Ingeborg af Rusland
3)
Valdemar d. Store d.1182 + Sofia af Rusland
Valdemar Sejr d.1241 + Berengaria af Portugal
Christoffer I d.1259 + Margrethe Sambiria af Pommern (Sprænghest)
Erik Klipping d.1286 + Agnes af Brandenburg
Christoffer II d.1333 + Jomfru Lunge
2)

Dansk Adel:
Erik Christoffersen d.1330 + Elisabeth af Rendsburg
4)
Niels Eriksen + Sofie Rantzau
Jens Nielsen d. 1438 + Ellen Pedersdatter Munk
Mogens Jensen d.1441 + Else Udsen
Laurids Mogensen d.1500 + Anna Flemming
Jens Lauridsen d.1508

Borgere:
16328 Thøger Jensen d.1538 + Anna Pedersdatter
08164 Peder Thøgersen d.1595 + Margrethe Jensdatter
04082 Jens Pedersen + Inger Jensdatter Bloch
02041 Maren Jensdatter + Jørgen Lemvig d.1679
01020 Peder J. Jelling d.1684 + Dorthea Jensdatter
00510 Poul Pedersen + Kirsten Hegelund
00255 Sofie Stauning + Jørgen Lang d. 1754
00127 Anna Lang 1728-1779 + Godtfred Grøn 1720-1766
00063 Sofie Grøn 1761-1841 + Simon Groth 1750-1814
00031 Anna Groth 1794- + Jørgen Jakobsen
00015 Anna Magdalene Jakobsen 1813-1889 + Daniel Bøggild
00007 Anna Isidora Bøggild 1843-1921

Noter til opstillingen.

1) Efter denne nummerfølge vil Kejser Basileios af Byzans, der døde 886, have nr. 4.280.287.488. Tilgangen pr. slægtled er langt større end jordens befolkning på dette tidspunkt, hvorfor langt de fleste aner i en generation teoretisk vil nå probanderne ad et væld af linier.

2) Jomfru Lunge formodes at være datter af Oluf Lunge, som nævnes 1302 og 1321.
 

3) Knud Lavard's fædrene linie:
Gorm d. Gamle d. o.940 + Thyre ( engelsk ? )
Harald Blåtand d.985 + Tove af Wenden (d. af Mistivoj)
Svend Tveskæg (986 - 1014)+ (2.) Sigrid Storråde af Sverige
Estr id - d.o .1050 + Ulf Jarl (Wulfige Spraklingssøn)
Svend Estr idsen (1047 - 1074) + Frille
Erik Ejegod (1056 - 1103) + Bodil

Knud Lavard's mødrene linie:
Sigurd, Jarl af Norge
Hakon, Jarl af Norge d. 995
Erik Jarl + Gyda (d. af Svend Tveskæg)
Hakon Jarl d.1030
Bodil + Ulf Galiciefarer Jarl af Danmark
Trund Fagerskind Hirdjarl + Thorgunna af Palnatokes æt
Bodil + Erik Ejegod

4) Elisabeth af Rendsburg er søster til "den kullede greve", Grev Gerhard 3. af Rendsburg, som blev dræbt af Niels Ebbesen i Randers, d. 1. april 1340. De nedstammer i lige linie fra grev Adolf af Schaenburg, som 100 år tidligere vandt over Valdemar Sejr ved Bornhöved. Hun var allerede enke, da hun blev gift med Erik, og havde en prins med sin 1. mand.

 
© 1980 - 2008 F. S. Grove-Stephensen, E. S. Grove-Stephensen og E. K. Grove-Stephensen