Slægten Grove-Stephensen
Slægten Grove-Stephensen
Slægten
Grove-Stephensen

Forside

Info

Et trin tilbage

  Søg
       
 

ANETAVLE FOR BØRNENE PÅ ENEBÆRVEJ

FINN (1918), ERIK (1922), INGERLISE (1924), KAI (1924), BODIL (1926)

Grove-Stephensen er en lille slægt med få bærer af navnet. I dag er det almindeligt at kvinder beholder deres efternavn når (og hvis) de bliver gift. Sådan var det ikke tidligere. Her var hovedregelen at manden førte navnet videre fra generation til generation.
Alligevel ser vi mange undtagelser fra dette, som du kære læser også vil se. Selve navnet Grove-Stephensen er en sammensplejsning af HENRIETTE CHRISTINE GROVE og JØRGEN STEPHENSEN gift i 1825.
Den dyre bindestreg kommer først senere, vist nok ved en skrivefejl ved ULRIKKA CAROLINE SABROEs og ANDREAS CHRISTIAN GOTHILF GROVE STEPHENSENs børn der alle bliver døbt GROVE-STEPHENSEN fra 1882 til 1903.

I dag kan mine børn Simon Sverre Grove-Stephensen (f. 19 / 1 - 1991), Marie Helena Grove-Stephensen (f. 3 / 6  - 1995) og Oliver Hauge Grove-Stephensen (f. 3 / 11 - 2005) selv føre slægtsnavnet videre, men det var en stor glæde for mig at min hustru Anne tog slægtsnavnet til sig, da vi blev gift 14 / 9 - 1999.

Størstedelen af data på disse sider er samlet ind af min onkel Finn gennem mange år. Efter hans død overtog min far Erik dette hverv, og efter hans død, har jeg taget mig sammen til at publicere det på Internettet.
Det materiale min far og onkel efterlod er meget omfattende. Det er derfor en stor opgave at lægge alle data på nettet. De kommer hen ad vejen, når jeg kan tage mig tid til det. Jeg mangler at tilføje de ældre led af familien, samt at skanne alle billeder og dokumenter ind. Jeg startede på opgaven i år 2001, holdt en lang pause til 2004 og er gået i gang igen sommeren 2004. Jeg påregner med det næste spring i 2009.

 

Erik Keil Grove-StephensenGeneration 02-05 (0 Links) (4 Underkategorier) Generation 06-10 (31 Links) (5 Underkategorier)
Generation 11-15 (0 Links) (5 Underkategorier) Generation 16-20 (0 Links) (5 Underkategorier)
Generation 21-25 (0 Links) (5 Underkategorier) Generation 26-30 (0 Links) (5 Underkategorier)
Ikke ordnet (0 Links) (0 Underkategorier) Anetavlen er lavet af Grove Design

© 1980 - 2008 F. S. Grove-Stephensen, E. S. Grove-Stephensen og E. K. Grove-Stephensen