Slægten Grove-Stephensen
Slægten Grove-Stephensen
Slægten
Grove-Stephensen

Forside

Info

Et trin tilbage

  Søg
       
60 - CHRISTIAN JAKOBSEN

Født:
Død: 1821 By: HEGNET, TØNDERING
Gift:

Børn:

Adresser:


Af Laurits Engelstofts Reiseiagttagelser i Jylland 1805": Den 7. Maj ... mødte paa Sallingssund færgen Chr. Jakobsen, Eier af Heyneth, en Her-regaard paa Salling. Denne Mand var forhen Fæstbonde paa samme Gods, som da eiedes af en Lieutenant Müller. Han fik Herregaarden i Forpagtning og spillede saa læng Styrvolt og Trekort med sin Hosbond, til denne intet eiede og maatte sælge Gaarden til Cristen Jakobsen, som nu eier over en tønde Guld, medens den forrige Eier lever i stor Usselhed. Bønderne paa hans Gods, hans fordums Medtienere, sige endnu Du til ham og sidde med Hatten paa i hans Stue. Han selv er aldeles som en Bonde. De nærmere omstænmdigheder ved dnne ejendomsoverdragelse er dog iflg Trap: Løjtnant Müller måtte 1790 gøre opbud og solgte 1791 Hegnet til Byfoged Selmer i Skoive, som det følgende år transporterede skødet til forpagter Christian Jakobsen.

***
Tilbage

© 1980 - 2008 F. S. Grove-Stephensen, E. S. Grove-Stephensen og E. K. Grove-Stephensen